Hip hop se prvobitno plesao uz hip hop muziku, ili se razvio kao dio hip hop kulture. Hip hop muzika, a također i ples se može podjeliti na staru školu (old school) i novu školu (new school). Hip hop plesni oblici su se pojavili kao nezavisni, i mnogi ljudi ga danas plešu bez obzira što imaju malo ili nikakve veze sa originalnom kulturom. Originalan plesni oblik u hip hop kulturi su stvorili subžanrovi, a jedan od njih je Breakdance.

Old school hip hop

U hip hop plesu stare škole pripadaju stilovi koji su se razvili 70-tih i 80-tih godina i prvobitno su se plesali uz funk i hip hop muziku stare škole. Breakdance je najpoznatiji od svih hip hop stilova, i smatran je kao temelj same hip hop kulture.
U 80-tim godinama mnogi stilovi funk plesa koji su se u originalu razvijali odvojeno od hip hopa, kao što su popping i locking, počeli su se stapati sa hip hop kulturom, a nekad se ovi oblici plešu zajedno sa breakom.

Stilovi nove hip hop škole

Tokom 90-tih godina hip hop muzika se razvijala, i otišla dalje od funka, ali je postala sporija, složenija i agresivnija. Ovo je oslobodilo put novim stilovima plesa, i većina ovih igara su fokusirane kao suprotnost breaku koji je dobro poznat po plesnim elementma koji se većinom izvode na podu. Novi stilovi igre su imali inspiraciju i u starijim uličnim stilovima (street dance) koji su se integrirali u nešto potpuno drugo i novo. Neki specifični stilovi nove škole su: krumping, harlem shake, snap dancing, grinding, chicken noodle soup i hyohy . Mnogi novi stilovi igre se mogu videti danas u muzičkim spotovima na televiziji (kao što je popularni MTV).


(Wikipedija)