Promenada klub - finale Hrvatskog Supertalenta 2011.


Promenada klub - finalisti Hrvatskog Supertalenta 2011.
"Slike s izložbe"

"Karneval životinja"


Autor: prof. Nikolina Georgieva

Režija: prof. Nikolina Georgieva i Velimir Velev

Režija likova, pokret i scenska radnja: Velimir Velev

Glazba ˝Karneval životinja˝: Camille Saint-Saens

Glazba ˝Slike s izložbe˝: Modest Petrovič Musorgski

Izvođači:Ivan Holjac

              Katarina Jelenčić

              Ivan Kalčić

              Maria Kućan

              Jasmina Mihalić

              Višnja Polajac

              Jasna Pribanić

              Santina Smajić

              Sanja Štibić

Oblikovanje svjetla:Melita Spahić

                               Igor Beketić